Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Advies Zorginstituut Nederland, 24 maart 2020, 2019056245, SKGZ201801839

Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 24 maart 2020
Datum publicatie: 6 augustus 2020

Definitief advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet, Hulpmiddelenzorg, zilververbandmiddelen, fenomeen van Raynaud, indicatie
Voorwaarden zorgverzekering 2015-2019, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.9 Bzv, 2.6, onder m,
en 2.18 Rzv, voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2015-2019

Bekijk ook binnen dit dossier: