Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

advies Zorginstituut Nederland, 15 februari 2017, 2016139182, SKGZ201502987

Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 15 februari 2017
Datum publicatie: 2 juni 2017

Advies als bedoeld in artikel 114 Zorqverzekeringswet, Turkije, geestelijke gezondheidszorg, elektroconvulsietherapie (ECT), voorafgaande
toestemming, indicatie

Bekijk ook binnen dit dossier: