Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Advies Zorginstituut Nederland, 4 december 2020, 2020038102, SKGZ202001045

Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 4 december 2020
Datum publicatie: 20 juli 2021

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Farmaceutische zorg, preferentiebeleid, medische noodzaak
Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.8 Bzv, 2.5 en bijlagen 1 en 2 Rzv.