Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Advies Zorginstituut Nederland, 3 maart 2022, 2022004777, SKGZ202101162

Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 3 maart 2022
Datum publicatie: 6 mei 2022

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Farmaceutische zorg, Crestor® 20 mg, preferentiebeleid, medische noodzaak
Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2021, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.8 Bzv, 2.5 en Bijlage 1 en 2
Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2021.

Bekijk ook binnen dit dossier: