Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 18 november 2020, SKGZ201802094

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 18 november 2020
Datum publicatie: 19 november 2020
Ziektekostenverzekeraar vergoedt hoortoestellen alsnog, maar geschil is daarmee niet opgelost. Eigen risico en eigen bijdrage zijn van toepassing, geen vergoeding proceskosten, verzoek wordt afgewezen.

Verzoeker is slechthorend. Voor zijn werk spreekt hij vaak op beurzen en geeft hij lezingen. Verzoeker heeft hoortoestellen uit de geïndiceerde categorie 5 geprobeerd, maar die voldeden niet. Hij wilde in aanmerking komen voor twee hoortoestellen type Selectic Luna R910. De ziektekostenverzekeraar heeft vergoeding hiervan aanvankelijk afgewezen. Na ontvangst van het definitief advies van het Zorginstituut, waarin wordt geadviseerd het verzoek toe te wijzen, heeft de ziektekostenverzekeraar besloten de kosten alsnog te vergoeden. Het geschil is hiermee volgens verzoeker echter niet opgelost. Dit omdat de ziektekostenverzekeraar de vergoeding niet
mag verrekenen met het eigen risico en hij geen eigen bijdrage in rekening mag brengen. Daarnaast vordert verzoeker een tegemoetkoming in de door hem gemaakte kosten van de procedure. De commissie wijst deze verzoeken, voor zover de ziektekostenverzekeraar hieraan niet tegemoet is gekomen, af.