Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Advies Zorginstituut Nederland, 5 april 2022, 2022009726, SKGZ202101068

Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 5 april 2022
Datum publicatie: 11 mei 2022

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, EU/EER, Spanje, geestelijke gezondheidszorg, aanpassingsstoornis
Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2021, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv,
Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2021, art. 20 Vo. nr.
883/2004.

Bekijk ook binnen dit dossier: