Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 11 mei 2011, SKGZ2010.02083

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 11 mei 2011
Datum publicatie: 1 juni 2011

Premie, premieachterstand: zesmaandsmelding, aanmelding CVZ, betalingsregeling, Voorwaarden zorgverzekering 2006-2011, art. 16 en paragraaf 3.3 Zvw, artikel IX Wet structurele maatregelen wanbetalers zorgverzekering, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2006-2008, verzoek afgewezen