Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 28 maart 2022, SKGZ202101612

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 28 maart 2022
Datum publicatie: 8 april 2022
Preferentiebeleid, medische noodzaak voor Seretide® Diskus® 50/250 niet door verzoeker aangetoond.

Verzoeker heeft COPD en gebruikt al jaren naar alle tevredenheid Seretide® Diskus® 50/250. Medio 2021 is aan verzoeker meegedeeld dat dit geneesmiddel met ingang van 1 januari 2021 niet meer aan hem wordt afgeleverd. Verzoeker heeft de zorgverzekeraar gevraagd de kosten van het geneesmiddel Seretide® Diskus® 50/250 na 1 januari 2021 te blijven vergoeden. De zorgverzekeraar heeft hem meegedeeld hiertoe niet over te gaan omdat een medische noodzaak ontbreekt.
De commissie beslist tot afwijzing van het verzoek. Dit omdat de gestelde medische noodzaak niet nader is onderbouwd en aldus niet kan worden geconcludeerd dat de behandeling met het preferente geneesmiddel in het geval van verzoeker medisch niet verantwoord is.