Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Advies Zorginstituut Nederland, 18 juni 2019, 2019029790, SKGZ201900003

Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 14 augustus 2019
Datum publicatie: 14 augustus 2019

Advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet, Verpleging en verzorging, persoonsgebonden budget (pgb), indicatie, doelmatigheid
Voorwaarden zorgverzekering 2018, artt. 10, 11 en 13a Zvw, 2.1, 2.10 en 2.15a tot en met
2.15c Bzv, 2.29a tot en met 2.29c Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering
2018