Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

bindend advies GcZ,8 februari 2017,SKGZ201601550

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Onbekend
Datum uitspraak: 8 februari 2017
Datum publicatie: 10 februari 2017

Farmaceutische zorg, eigen bijdrage, mondzorg, vergoeding gebitsprothese, Voorwaarden zorgverzekering 2014, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1, 2.7 en 2.8 Bzv, 2.5, 2.31 en Bijlage 1 en 2
Rzv, verzoek afgewezen