Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 4 november 2020, SKGZ201902540

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 4 november 2020
Datum publicatie: 4 november 2020
Geen instemming indicerend verpleegkundige, wel verlaging aantal uren wegens afwezigheid geneeskundige context en onvoldoende onderbouwing.

Partijen verschillen van mening of de ziektekostenverzekeraar terecht aan verzoekster een PGB vv heeft toegekend op basis van minder tijd dan geïndiceerd. De indicerend wijkverpleegkundige heeft, anders dan door de ziektekostenverzekeraar betoogd, niet ingestemd met verlaging van haar indicatie. De commissie oordeelt op basis van de mailwisseling tussen de ziektekostenverzekeraar en de indicerend wijkverpleegkundige echter wel dat het standpunt van de ziektekostenverzekeraar, dat verzoekster uit kan met minder tijd voor hulp bij algemene dagelijkse levensverrichtingen dan geïndiceerd, navolgbaar is. Voor de wisselliggingen geldt dat onduidelijk is hoeveel tijd hiervoor nodig is. Verder is niet gebleken dat de hulp bij het aanreiken van medicatie, de maaltijdondersteuning en het bewaken van de vocht- en voedselintake verband houdt met de behoefte aan geneeskundige zorg of een hoog risico hierop. De ziektekostenverzekeraar heeft daarom terecht een PGB vv aan verzoekster toegekend op basis van 15 uren en 25 minuten Persoonlijke Verzorging.