Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Advies Zorginstituut Nederland, 14 januari 2021, 2020047210, SKGZ202001973

Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 14 januari 2021
Datum publicatie: 21 juli 2021

Definitief advies als bedoeld in artikel 114 van de
Zorgverzekeringswet, Verpleging en verzorging, persoonsgebonden budget (PGB), psychische
klachten
Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019, artt. 10, 11 en 13a Zvw, 2.1 en
2.10 Bzv, 2.29a tot en met 2.29c Rzv, Voorwaarden aanvullende
ziektekostenverzekering 2019.