Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

advies Zorginstituut Nederland, 10 juli 2012, 2012082590, SKGZ201200392

Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 10 juli 2012
Datum publicatie: 9 september 2016

Advies als bedoeld in artikel 114 Zoraverzekerinaswet, Mondzorg, implantaatbehandeling, telefonische toezegging