Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 8 april 2009, SKGZ2008.00958

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 8 april 2009
Datum publicatie: 28 maart 2011

Mondzorg, tandheelkundige implantaten, tandvleesziekte, Voorwaarden zorgverzekering 2007, artt. 10 en 11 Zvw, 2.7 Bzv, verzoek afgewezen