Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Advies Zorginstituut Nederland, 17 september 2020, 2020029511, SKGZ201902107

Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 17 september 2020
Datum publicatie: 29 juni 2021

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Farmaceutische zorg, preferentiebeleid, medische noodzaak, Lioresal® 10 mg
Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019, artt. 10 en 11 Zvw, 2.8 Bzv, 2.5 en bijlagen 1 en 2 Rzv,
Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2019