Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 17 november 2010, SKGZ2010.00773

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 17 november 2010
Datum publicatie: 15 februari 2011

Alternatieve geneeswijzen, chiropractor, erkenning, Voorwaarden zorgverzekering 2009 en 2010, artt. 10 en 11 Zvw, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2009 en 2010, Verzoek afgewezen