Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 8 januari 2020, SKGZ201901309

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 8 januari 2020
Datum publicatie: 9 januari 2020

Verzoeker heeft de verschuldigde premies niet (tijdig) aan de ziektekostenverzekeraar betaald. Hierdoor is een betalingsachterstand ontstaan. Om dit op te lossen heeft verzoeker de ziektekostenverzekeraar voorgesteld een bedrag te betalen tegen finale kwijting. De ziektekostenverzekeraar heeft afwijzend op het voorstel gereageerd. Hierdoor ontbreekt de vereiste wilsovereenstemming.