Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 4 december 2019, SKGZ201901115

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 4 december 2019
Datum publicatie: 6 december 2019

Verzoekster heeft al jarenlang pijnklachten aan haar linkerknie. Zij heeft hiervoor in Nederland diverse behandelingen gehad, die niet tot een gunstig resultaat hebben geleid. Daarom heeft zij zich tot een arts in Duitsland gewend. De door deze arts uitgevoerde ingreep is volgens de ziektekostenverzekeraar niet conform de stand van de wetenschap en praktijk, zodat deze niet kan worden vergoed ten laste van de zorgverzekering. Het Zorginstituut bevestigt dat het niet gaat om een verzekerde prestatie. De commissie volgt het advies van het Zorginstituut en beslist tot afwijzing van het verzoek.