Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies Gcz, 7 juli 2021, SKGZ202002258

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 7 juli 2021
Datum publicatie: 7 juli 2021
De ziektekostenverzekeraar heeft het PGB vv van verzoekster ten onrechte beëindigd voor de periode van 1 december 2020 tot en met 31 december 2020. Hij heeft daarentegen terecht besloten haar met ingang van 1 januari 2021 niet opnieuw een PGB vv toe te kennen.

Verzoekster had een toekenning voor een PGB vv tot en met 31 december 2020. De ziektekostenverzekeraar heeft het PGB vv van verzoekster per 1 december 2020 beëindigd. Partijen verschillen van mening of dit was toegestaan. De commissie overweegt dat de ziektekostenverzekeraar de toekenning dient te eerbiedigen, zodat beëindiging van het PGB vv vóór 1 januari 2021 niet was toegestaan. Wat betreft de periode vanaf 1 januari 2021 geldt dat verzoekster de twijfels over haar aanspraak op het PGB vv niet heeft weggenomen. De ziektekostenverzekeraar mocht daarom besluiten met ingang van 1 januari 2021 niet opnieuw een PGB vv aan verzoekster toe te kennen.