Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 1 maart 2022, SKGZ202101473

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 1 maart 2022
Datum publicatie: 2 maart 2022
Verzoeker was niet redelijkerwijs aangewezen op een herniaoperatie.

Verzoeker kampte al vier jaren met rugklachten, die in december 2020 verergerden. Alleen met behulp van intensieve fysiotherapie en zware medicatie was het mogelijk nog enigszins te functioneren. In mei 2021 volgde echter een zodanige terugval dat een onhoudbare situatie ontstond. In verband met Covid-19 was in Nederland geen ruimte voor behandeling. Om die reden is verzoeker uitgeweken naar Duitsland en heeft hij daar een herniaoperatie laten uitvoeren.
Het Zorginstituut heeft de door partijen overgelegde stukken bestudeerd en concludeert op basis van deze informatie dat verzoeker niet redelijkerwijs was aangewezen op een herniaoperatie. Dit omdat ten tijde van de ingreep nog geen sprake was van een bewezen niet-succesvolle conservatieve behandeling. Daarnaast bestond er bij verzoeker geen spoedindicatie voor een operatie. Het Zorginstituut adviseert daarom tot afwijzing van het verzoek. De commissie ziet in hetgeen door verzoeker is gesteld geen aanleiding om van het advies af te wijken en volgt dit dan ook.