Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 8 september 2010, SKGZ2010.00365

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 8 september 2010
Datum publicatie: 2 maart 2011

Premie, premieachterstand voor de zorgverzekering van minimaal zes maanden, aanmelding CVZ, Voorwaarden zorgverzekering 2006-2010, art. 16 en paragraaf 3.3 Zvw, Voorwaarden aan-vullende ziektekostenverzekering 2006-2008, art. 6:43 BW, en artikel IX Wet structurele maatregelen wanbetalers zorgverzekering, verzoek afgewezen