Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 4 maart 2020, SKGZ201801891

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 4 maart 2020
Datum publicatie: 6 maart 2020

Verzoekster wenst aanspraak te maken op het verwijderen van haar borstprotheses. Hiervoor heeft zij een aanvraag ingediend bij de ziektekostenverzekeraar. De ziektekostenverzekeraar heeft de aanvraag afgewezen. De commissie oordeelt dat dit terecht was. Er bestaat slechts aanspraak op de gevraagde behandeling als sprake is van verminking of een aantoonbare lichamelijke functiestoornis. Verzoekster heeft niet aannemelijk gemaakt dat dit bij haar aan de orde was.