Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 5 februari 2020, SKGZ201900469

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 5 februari 2020
Datum publicatie: 6 februari 2020

Verzoekster is met ingang van 1 juni 2010 aangemeld als wanbetaler bij het toenmalige CVZ. Op 25 juli 2018 heeft zij voor de gehele betalingsachterstand een betalingsregeling afgesproken. Aanvankelijk heeft de zorgverzekeraar de aanmelding van verzoekster als wanbetaler bij het CAK niet opgeschort. In de onderhavige procedure heeft de zorgverzekeraar erkend dat dit niet juist was. Daarom zal de zorgverzekeraar verzoekster voor de maand augustus 2018 compenseren. Omdat zij in augustus 2018 een zorgkostennota niet betaalde hoeft de zorgverzekeraar verzoekster voor de maand september 2018 niet te compenseren. Op 3 januari 2019 heeft verzoekster een betalingsregeling afgesproken voor de op dat moment openstaande schuld. Doordat verzoekster echter een nieuwe, op 21 januari 2019 opgekomen zorgkostennota niet betaalde, was de zorgverzekeraar niet gehouden de aanmelding van verzoekster met ingang van 1 februari 2019 op te schorten. Op 15 februari 2019 heeft verzoekster ten aanzien van deze nota wel een regeling afgesproken, waarna de zorgverzekeraar de aanmelding van verzoekster met ingang van 1 maart 2019 heeft opgeschort. Doordat verzoekster de maand augustus 2019 niet tijdig voldeed, is de aanmelding met ingang van 1 september 2019 hervat. De commissie concludeert dat de zorgverzekeraar, met uitzondering van de niet-uitgevoerde opschorting met ingang van 1 augustus 2018, juist heeft gehandeld.