Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 7 juli 2021, SKGZ202100041

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 7 juli 2021
Datum publicatie: 7 juli 2021
Verzoekster heeft geen recht op een PGB vv, omdat is gebleken dat zij dit niet zelfstandig of met hulp van een (wettelijk) vertegenwoordiger kan beheren.

De ziektekostenverzekeraar heeft de aanvraag van verzoekster voor een PGB vv afgewezen, omdat hij van oordeel is dat zij het PGB vv niet kan beheren. De commissie overweegt dat bij deze beoordeling onder andere moet worden gekeken of de budgethouder zich bij een eerdere verstrekking van het PGB vv aan de hieraan verbonden verplichtingen heeft gehouden. Dit laatste is bij verzoekster niet het geval. Zo is gebleken dat zij er niet van op de hoogte was dat de verplichtingen die op haar rusten sinds 2010 zijn gewijzigd en dat zij haar administratie niet conform deze verplichtingen heeft gevoerd. De commissie beslist dat onbekendheid met de voorwaarden verbonden aan het PGB vv voor risico van verzoekster komt en dat de ziektekostenverzekeraar de aanvraag voor het PGB vv terecht heeft afgewezen.