Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 25 september 2019, SKGZ201801624

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 25 september 2019
Datum publicatie: 26 september 2019

Verzoeker lijdt aan de ziekte van Kahler. Als gevolg hiervan heeft hij last van slijtage aan het gebit. Namens verzoeker is een aanvraag gedaan voor het trekken van kiezen (focussanering) en herstel door middel van kronen en bruggen. De ziektekostenverzekeraar heeft deze aanvraag afgewezen omdat het herstel door middel van kronen en bruggen niet doelmatig is. In plaats daarvan stelt de ziektekostenverzekeraar herstel door middel van frameprothesen voor. Verzoeker voert aan dat hij door de frameprothesen last krijgt van botnecrose en kokhalzen. Omdat dit laatste echter niet aannemelijk is gemaakt, oordeelt de commissie dat herstel door middel van kronen en bruggen in de situatie van verzoeker niet doelmatig is.