Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 4 maart 2020, SKGZ201900585

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 4 maart 2020
Datum publicatie: 6 maart 2020

De door de ziektekostenverzekeraar gecontracteerde leverancier hulpmiddelen heeft vastgesteld dat verzoekster vanaf 26 november 2018 aanspraak heeft op beschermende onderleggers. De ziektekostenverzekeraar mag hier niet op terugkomen omdat de leverancier heeft gehandeld in afwijking van de gemaakte afspraken. Hetgeen partijen verder verdeeld houdt, is of de ziektekostenverzekeraar is gehouden de kosten van deze hulpmiddelen met terugwerkende kracht tot juni 2015 te vergoeden. De commissie overweegt dat de (verzekerings)indicatie van verzoekster voor beschermende onderleggers in de periode van juni 2015 tot en met 25 november 2018 is komen vast te staan. Verzoekster heeft uit die periode echter maar één nota voor onderleggers overgelegd. De ziektekostenverzekeraar heeft toegezegd deze nota van € 14,28 te vergoeden. Aangezien verzoekster niet aannemelijk heeft gemaakt dat zij meer kosten ter zake heeft gehad, heeft zij geen aanspraak op vergoeding hiervan. Zij heeft evenmin aannemelijk gemaakt dat de ziektekostenverzekeraar haar onjuist heeft geïnformeerd.