Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 21 december 2020, SKGZ202000374

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 21 december 2020
Datum publicatie: 22 december 2020
Verzoekster heeft geen aanspraak op verlenging van haar PGB vv omdat haar zorgvraag medisch niet goed is onderbouwd door de indicerend wijkverpleegkundige.

Verzoekster ontvangt al twee jaren een PGB vv van de ziektekostenverzekeraar. Eind 2018 heeft zij een wijkverpleegkundige een nieuwe indicatie laten stellen, en heeft zij de ziektekostenverzekeraar verzocht om verlenging van het PGB vv. De ziektekostenverzekeraar heeft dit verzoek afgewezen omdat hij van mening is dat de zorgvraag van verzoekster niet goed is onderbouwd. Onder andere is niet gebleken waarom verzoekster voor bepaalde handelingen ondersteuning nodig heeft. De commissie overweegt dat in het dossier geen medische informatie aanwezig is waaruit blijkt waarom verzoekster bepaalde zorg nodig heeft. De enkele verklaring van de indicerend wijkverpleegkundige is daartoe onvoldoende. Verzoekster heeft geen aanspraak op verlenging van het PGB vv met ingang van 1 februari 2019.