Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 17 december 2008, SKGZ2008.01202

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 17 december 2008
Datum publicatie: 5 april 2011

Farmaceutische zorg, Fluimicil® (acetylcysteïne), geen chronisch obstructief longlijden, Voorwaarden zorgverzekering 2008, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.8 Bzv, 2.5 en 2.39, 2.40 e.v. bijlage 1 en 2 Rzv, verzoek afgewezen