Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ,30 oktober 2013,SKGZ2013.00103

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Onbekend
Datum uitspraak: 30 oktober 2013
Datum publicatie: 4 november 2013

Geneesmiddelenzorg, Lacrisert® oogstaafjes, preferentiebeleid, Voorwaarden zorgverzekering 2011-2012, artt. 10 en 11 Zvw, 2.8 Bzv, 2.5 en Bijlagen 1 en
2 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2012, verzoek afgewezen