Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 31 augustus 2011, SKGZ2011.00319

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 31 augustus 2011
Datum publicatie: 7 september 2011

Premie, betalingsachterstand, beƫindiging aanvullende ziektekos-tenverzekering, opzegging, aanmelding CVZ, Voorwaarden zorgverzekering 2009-2011, art. 8a, paragraaf 3.3 Zvw, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2009, en art. 6:43 BW, verzoek gedeeltelijk toegewezen