Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Advies Zorginstituut Nederland, 21 januari 2020, 201952883, SKGZ201901421

Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 21 januari 2020
Datum publicatie: 6 februari 2020

Definitief advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet, Farmaceutische zorg, afbouw sertraline met taperingstrips, rationele
farmacotherapie
Voorwaarden zorgverzekering 2019, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en
2.8 Bzv, 2.5 en Bijlagen 1 en 2 Rzv, Voorwaarden aanvullende
ziektekostenverzekering 2019