Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 3 juni 2020, SKGZ202000405

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 3 juni 2020
Datum publicatie: 11 juni 2020

Verzoekster heeft weinig tot geen borstvorming. Om dit te corrigeren heeft zij bij de ziektekostenverzekeraar een aanvraag gedaan voor het plaatsen van borstprothesen beiderzijds. Het operatief plaatsen of vervangen van borstprothesen is uitgesloten van vergoeding tenzij (a) één of beide borsten geheel of gedeeltelijk zijn geamputeerd of (b) sprake is van agenesie of aplasie van de borst bij vrouwen en (c) de daarmee vergelijkbare situatie bij een vastgestelde transseksualiteit. Bij verzoekster betreft het geen status na gehele of gedeeltelijke borstamputatie dan wel transseksualiteit. De vraag of agenesie of aplasie van de borst aan de orde is, moet worden beoordeeld aan de hand van de volgende criteria: er dient sprake te zijn van (i) minder dan één centimeter klierweefsel, én (ii) het ontbreken van een inframammaire plooi.
De behandelend plastisch chirurg heeft bij verzoekster een inframammaire plooi vastgesteld zodat niet aan voorwaarde (ii) wordt voldaan. Of bij verzoekster minder dan één centimeter klierweefsel aanwezig is kan daarom in het midden blijven. Hetzelfde geldt voor de meting door de medisch adviseur van de ziektekostenverzekeraar.