Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Advies Zorginstituut Nederland, 5 november 2019, 2019037734, SKGZ201900078

Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 5 november 2019
Datum publicatie: 6 december 2019

Definitief advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet, Geneeskundige zorg, plastische chirurgie, dermolipectomie bovenbenen
,Voorwaarden zorgverzekering 2018, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv,
2.1 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2018