Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 23 februari 2011, SKGZ2010.01143

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Vaststelling
Datum uitspraak: 23 februari 2011
Datum publicatie: 7 maart 2011

Hulpmiddelenzorg, een in-suline afhankelijke brittle diabetes met snel opkomende en onverklaarbare hyper- en hypoglykemieën, sensoren voor continue glucosemonitoring, Voorwaarden zorgverzekering 2009, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.9 Bzv, 2.6 en 2.20 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2009, partijen zijn overeengekomen dat betrokkene met ingang van 13 oktober 2010 onder de regeling voor medisch-specialistische zorg aanspraak heeft op de gewenste sensoren ten laste van de zorgverzekering, vaststelling dat geen geschil meer bestaat over de voorgelegde kwestie