Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 3 maart 2021, SKGZ202001859

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 3 maart 2021
Datum publicatie: 8 maart 2021
Geen aanspraak op verwijdering borstprothesen bij ontbreken van een (verzekerings)indicatie.

Verzoekster maakt aanspraak op verwijdering van haar borstprothesen. Hiervoor heeft zij een aanvraag ingediend bij de ziektekostenverzekeraar. De ziektekostenverzekeraar heeft de aanvraag afgewezen. De commissie oordeelt dat dit terecht was. Er bestaat slechts aanspraak op de gevraagde behandeling
als er sprake is van een (verzekerings)indicatie in de vorm van verminking of een aantoonbare lichamelijke functiestoornis. Verzoekster heeft niet aannemelijk gemaakt dat dit voorafgaand aan de ingreep bij haar aan de orde was.