Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Advies Zorginstituut Nederland, 18 juni 2019, 2019011250, SKGZ201801961

Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 29 juli 2019
Datum publicatie: 29 juli 2019

Definitief advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet, Farmaceutische zorg, medicinale cannabis, CBD olie, Voorwaarden zorgverzekering 2018, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.8 Bzv, 2.5 en Bijlagen 1 en 2 Rzv,
Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2018

Bekijk ook binnen dit dossier: