Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 9 september 2020, SKGZ201902266

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 9 september 2020
Datum publicatie: 10 september 2020
De zorgverzekeraar mocht verzoeker met ingang van 1 januari 2011 aanmelden als wanbetaler bij het Zorginstituut. Ook het WSNP-traject van verzoeker is door de zorgverzekeraar goed verwerkt. De betalingsachterstand wordt door de commissie lager vastgesteld omdat een drietal betalingen niet goed is geboekt.

Volgens verzoeker stelt de zorgverzekeraar zich al langere tijd ten onrechte op het standpunt dat sprake is van een betalingsachterstand. Een en ander is niet terecht omdat de gemeente voor hem de premies heeft voldaan.
De commissie overweegt dat de door de gemeente gedane betalingen niet waren voorzien van een betalingskenmerk. Daarom mocht de zorgverzekeraar deze betalingen in mindering brengen op andere openstaande vorderingen. Omdat verzoeker niet aannemelijk heeft gemaakt dat hij andere betalingen heeft gedaan is de aanmelding van verzoeker als wanbetaler bij het Zorginstituut terecht. Ook heeft de commissie geen aanwijzingen dat het WSNP-traject niet goed door de zorgverzekeraar is verwerkt. Wat betreft de betalingsachterstand na de datum van de WSNP geldt dat deze niet juist door de zorgverzekeraar is vastgesteld. Er zijn drie betalingen ten onrechte geboekt op vorderingen van vóór de WSNP. Daarom moeten deze betalingen alsnog in mindering worden gebracht op de nog openstaande schuld.