Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 12 oktober 2011, SKGZ2010.02318

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 12 oktober 2011
Datum publicatie: 9 november 2011

Premie, premieachterstand: viermaandswaarschuwing, aanmelding CVZ, onduidelijkheid hoogte betalingsachterstand, Voorwaarden zorgverzekering 2006-2011, paragraaf 3.3 Zvw, artikel IX Wet structurele maatregelen wanbetalers zorgverzekering, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzeke-ring 2006-2011, verzoek afgewezen