Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Advies Zorginstituut Nederland, 12 februari 2020, 2020005606, SKGZ201900916

Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 12 februari 2020
Datum publicatie: 6 augustus 2020

Advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet,
Hulpmiddelenzorg, boortoestellen, categorie zes, telefonische toezegging
: Voorwaarden zorgverzekering 2018, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.9 Bzv, 2.10 Rzv,
Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2018

Bekijk ook binnen dit dossier: