Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Advies Zorginstituut Nederland, 26 april 2021, 2020052844, SKGZ202001953

Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 26 april 2021
Datum publicatie: 2 augustus 2021

Definitief advies als bedoeld in artikel 114 van de
Zorgverzekeringswet, Mondzorg, bijzondere tandheelkunde, aanbrengen implantaten, botopbouw, ernstig
geslonken kaak
Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.7 Bzv, 2.31 Rzv,
Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2019.

Bekijk ook binnen dit dossier: