Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 3 februari 2021, SKGZ202000381

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 3 februari 2021
Datum publicatie: 10 februari 2021
De commissie beslist dat verzoekster geen belang meer heeft bij een uitspraak.

Verzoekster heeft last van een paniekstoornis. Voor deze stoornis gebruikt zij het middel Seroxat®. In het kader van het preferentiebeleid is aan verzoekster ook enkele keren een preferent geneesmiddel afgeleverd. Van deze preferente geneesmiddelen ervoer zij ernstige bijwerkingen. Verzoekster wil daarom enkel nog het spécialité Seroxat® gebruiken.
Aanvankelijk heeft de ziektekostenverzekeraar vergoeding van de kosten afgewezen. Na afloop van de hoorzitting heeft hij alsnog besloten de kosten van Seroxat® te vergoeden ten laste van de zorgverzekering. Met het erkennen van de vergoedingsplicht onder de huidige verzekeringsvoorwaarden is het belang van verzoekster bij een uitspraak door de commissie komen te ontvallen.