Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Advies Zorginstituut Nederland, 17 januari 2022, 2021049035, SKGZ202101801

Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 17 januari 2022
Datum publicatie: 22 maart 2022

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, EU/EER, Oostenrijk, medisch-specialistische zorg, NoTube-behandeling,
hoogte vergoeding
Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10, 11 en 13 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv,
Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020, art. 20 Vo. nr.
883/2004.

Bekijk ook binnen dit dossier: