Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 25 februari 2021, SKGZ201900842

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 25 februari 2021
Datum publicatie: 26 februari 2021
Verzoekster heeft geen recht op vergoeding van zorg die niet voldoet aan de stand van de wetenschap en praktijk, maar heeft wel recht op vergoeding van de zorg die onder de dekking van de zorgverzekering valt.

Verzoekster heeft verschillende behandelingen in Duitsland ondergaan en wenst hiervoor een vergoeding te ontvangen van de ziektekostenverzekeraar. De commissie beslist dat de behandelingen met hyaluronzuur die verzoekster heeft ondergaan niet voldoen aan de stand van de wetenschap en praktijk. Dit betekent dat deze behandeling niet onder de dekking van de zorgverzekering valt en dat de ziektekostenverzekeraar deze behandeling niet hoeft te vergoeden. Verzoekster heeft daarnaast twee operaties ondergaan aan de neus. De commissie beslist dat deze operaties wél onder de dekking van de zorgverzekering vallen en de ziektekostenverzekeraar hiervoor een vergoeding moet toekennen van tenminste € 1.812,86 per operatie. Verder beslist de commissie dat de ziektekostenverzekeraar over moet gaan tot tarifering op grond van de artikel 25, vijfde lid, en 26, zesde lid van Vo. nr. 987/2009. Als hieruit blijkt dat de vergoeding op grond van de Duitse sociale ziektekostenverzekeraar de voornoemde vergoeding overstijgt, dient het verschil aan verzoekster nabetaald te worden tot maximaal de daadwerkelijk gemaakte kosten voor de operatie.