Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 25 maart 2009, SKGZ2008.02106

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 25 maart 2009
Datum publicatie: 4 april 2011

Geneeskundige zorg; plastische chirurgie; vervanging borstprothesen, geen amputatie, telefonische toezegging, Voorwaarden zorgverzekering 2008, art. 10, 11 Zvw, 2.4 Bzv, 2.1 Rzv, voorwaarden aanvullende verzekering 2008, verzoek afgewezen