Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 8 juni 2021, SKGZ202002582

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 8 juni 2021
Datum publicatie: 9 juni 2021
De ziektekostenverzekeraar mocht het eigen risico met ingang van 1 januari 2021 verhogen.

Verzoeker heeft – mede namens zijn echtgenote – een ziektekostenverzekering afgesloten. Dit is een particuliere verzekering tegen ziektekosten die wordt afgesloten door Nederlanders die in het buitenland woonachtig zijn. De ziektekostenverzekeraar heeft aan verzoeker meegedeeld dat het eigen risico met ingang van 1 januari 2021 wordt verhoogd van € 200 per persoon per kalenderjaar naar € 385. De ziektekostenverzekeraar mag deze verhoging eenzijdig doorvoeren op grond van de verzekeringsvoorwaarden. Verzoeker wist of behoorde te weten dat hij de verzekeringsovereenkomst kon opzeggen vanwege de voorgenomen verhoging. Dat hij van deze mogelijkheid geen gebruik heeft gemaakt, komt voor zijn rekening en risico.