Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 6 mei 2020, SKGZ201800773

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 6 mei 2020
Datum publicatie: 12 mei 2020

Verzoeker vordert vergoeding van de kosten van tandheelkundige behandelingen in 2014. Hij heeft voor het eerst in zijn brief aan de commissie kenbaar gemaakt dat hij het (ook) niet eens is met de beslissing betreffende de zorgkosten uit 2011. Aangezien een geschil binnen één jaar na de bestreden beslissing dan wel de heroverweging moet worden voorgelegd, is dit onderdeel van het verzoek niet-ontvankelijk.
Ten aanzien van de zorgkosten uit 2014 is niet gebleken dat de tandheelkundige problemen van verzoeker zijn veroorzaakt door de ziekte van Lyme. Daarom heeft hij op grond van de zorgverzekering geen aanspraak op vergoeding van deze kosten in het kader van bijzondere tandheelkunde.