Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 19 februari 2020, SKGZ201801692

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 19 februari 2020
Datum publicatie: 20 februari 2020

Verzoekster wenst aanspraak te maken op bijzondere tandheelkundige zorg, waaronder het plaatsen van kronen en een brug. Verzoekster en de ziektekostenverzekeraar verschillen van mening over het antwoord op de vraag of zij hiervoor een (verzekerings)indicatie heeft, te weten dat haar aandoening en de behandeling hiervan gebitsschade hebben veroorzaakt waardoor deze tandheelkundige zorg nu nodig is. De commissie beslist dat niet aannemelijk is geworden dat de gebitsschade van verzoekster te wijten is aan haar ziekte en de behandeling hiervan. Om die reden heeft zij geen aanspraak op de gevraagde tandheelkundige zorg op grond van de zorgverzekering.