Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Advies Zorginstituut Nederland, 18 oktober 2021, 2021037640, SKGZ202101384

Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 18 oktober 2021
Datum publicatie: 17 maart 2022

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Farmaceutische zorg, ResolorĀ® (prucalopride), redelijkheid en billijkheid,
coulancevergoeding, overgangsregeling
Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2021, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en
2.8 Bzv, 2.5 en bijlagen 1 en 2 Rzv, Voorwaarden aanvullende
ziektekostenverzekering 2021.

Bekijk ook binnen dit dossier: