Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 7 december 2011, SKGZ2011.01957

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Onbekend
Datum uitspraak: 7 december 2011
Datum publicatie: 28 december 2011

GGZ, PGB, overgangsregeling AWBZ, Voorwaarden zorgverzekering 2008, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1, 2.4, 2.10 en 2.16a Bzv, artikel III van het Wijzigingsbesluit Bzv, artikel 1:452, lid 6, aanhef, en onder d BW, de artikelen 6:97 en 6:74 BW, verzoek gedeeltelijk toegewezen