Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ,10 oktober 2018,SKGZ201702149

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 10 oktober 2018
Datum publicatie: 12 oktober 2018

Premie, hoogte betalingsachterstand, Voorwaarden zorgverzekering 2017 en 2018, paragraaf 3.3 Zvw, voorwaarden aanvullende
ziektekostenverzekering 2017 en 2018, en art. 6:43 BW, verzoek afgewezen